Płatności

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA ZAJĘCIA MIESZANYCH SZTUK WALKI:

WPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSZĘ DOKONYWAĆ DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC

TJ. ZA PAŹDZIERNIK DO 10-TEGO PAŹDZIERNIKA,

  • W PRZYPADKU ZAPŁATY PO 10-TYM, BĘDZIE POBIERANA DODATKOWA OPŁATA W WYSOKOŚCI 30 ZŁ,
  • W PRZYPADKU RODZEŃSTWA ŁĄCZNA OPŁATA JEST MNIEJSZA O 30 ZŁ,
  • W PRZYPADKU DWÓJKI RODZEŃSTWA ŁĄCZNA OPŁATA JEST MNIEJSZA O 50 ZŁ,
  • W PRZYPADKU, GDY W MIESIĄCU TRENER PRZEPROWADZI MNIEJ NIŻ POŁOWĘ ZAJĘĆ, OPŁATA CZŁONKOWSKA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA O POŁOWĘ,
  • W RAZIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA PRZEZ CAŁY MIESIĄC, BĘDZIE POBIERANA STAŁA OPŁATA 50 ZŁ, GWARANTUJĄCA REZERWACJĘ MIEJSCA W GRUPIE,
  • W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAJĘĆ PO PIERWSZYM TRENINGU OPŁAT NIE POBIERAMY.
  • W PRZYPADKU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB, KWESTIE PŁATNOŚCI ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE.
  • ZA OKRES WAKACYJNY (LIPIEC, SIERPIEŃ), W KTÓRYM TRENINGI STACJONARNE NIE SĄ PROWADZONE,
  • CZŁONKOWIE KLUBU SĄ ZOBLIGOWANI WNIEŚĆ JEDNORAZOWĄ SKŁADKĘ W WYSOKOŚCI 100 ZŁ W TERMINIE WPŁATY ZA MIESIĄC CZERWIEC.

SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ PROSIMY UISZCZAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO BANKOWE:

UKS MAŁY WOJOWNIK

UL. CZUMY 8, 01-355 WARSZAWA

NUMER KONTA: 55 1090 1014 0000 0001 3727 5477

 

UWAGA!

BARDZO PROSIMY DOKŁADNIE TYTUŁOWAĆ PRZELEWY. W TYTULE WPŁATY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ

: IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA, MIESIĄC ZAJĘĆ, MIEJSCE ZAJĘĆ.