Płatności

SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA ZAJĘCIA MIESZANYCH SZTUK WALKI:

WPŁATY ZA ZAJĘCIA PROSZĘ DOKONYWAĆ DO 10-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA ZA DANY MIESIĄC

TJ. ZA PAŹDZIERNIK DO 10-TEGO PAŹDZIERNIKA,

-W PRZYPADKU ZAPŁATY PO 10-TYM, BĘDZIE POBIERANA DODATKOWA OPŁATA W WYSOKOŚCI 30 ZŁ,

-W PRZYPADKU RODZEŃSTWA ŁĄCZNA OPŁATA JEST MNIEJSZA O 30 ZŁ,

-W PRZYPADKU DWÓJKI RODZEŃSTWA ŁĄCZNA OPŁATA JEST MNIEJSZA O 50 ZŁ,

-W PRZYPADKU, GDY W MIESIĄCU TRENER PRZEPROWADZI MNIEJ NIŻ POŁOWĘ ZAJĘĆ,

OPŁATA CZŁONKOWSKA ZOSTANIE ZMNIEJSZONA O POŁOWĘ,

-W RAZIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA PRZEZ CAŁY MIESIĄC, BĘDZIE POBIERANA STAŁA OPŁATA 50 ZŁ,

GWARANTUJĄCA REZERWACJĘ MIEJSCA W GRUPIE,

-W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAJĘĆ PO PIERWSZYM TRENINGU OPŁAT NIE POBIERAMY.

W PRZYPADKU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB, KWESTIE PŁATNOŚCI ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE.

SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ PROSIMY UISZCZAĆ NA NIŻEJ PODANE KONTO BANKOWE:

 

UKS MAŁY WOJOWNIK

UL. CZUMY 8, 01-355 WARSZAWA

NUMER KONTA: 55 1090 1014 0000 0001 3727 5477

 

UWAGA!

BARDZO PROSIMY DOKŁADNIE TYTUŁOWAĆ PRZELEWY. W TYTULE WPŁATY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ

: IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA, MIESIĄC ZAJĘĆ, MIEJSCE ZAJĘĆ.